środa, 05 października, 2022

Przegląd prasy

18.7.2012    Dyrektor Szkoły    str. 9

Jeśli rząd poprze propozycje zmian w prawie oświatowym, przedstawione przez samorządową stronę Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu (KWRiS), a polegające m.in. na ograniczeniu Karty Nauczyciela, 96% (216,7 tys.) nauczycieli jest gotowych poprzeć i wziąć udział w akcji protestacyjnej. Ponad 38% z nich opowiedziało się za ogólnopolską manifestacją, ale niewiele mniej wybrało strajk jako formę protestu.

Na prawie 226 tys. nauczycieli, którzy wzięli udział w sondażu przeprowadzonym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, 38,3% opowiedziało się za ogólnopolską manifestacją w Warszawie, 34,6% za strajkiem ostrzegawczym, a 29,7% za strajkiem.

Pod koniec kwietnia strona samorządowa KWRiS przedstawiła Założenia niezbędnych zmian ustawowych w oświacie, proponując m.in. wyższe pensum oraz to, by Karta obowiązywała tylko nauczycieli prowadzących bezpośrednio proces dydaktyczny (podstawa programowa) z dziećmi (nauczyciele przedmiotowi).

Czy wyniki sondażu oznaczają, że nauczyciele będą protestować na ulicach Warszawy bądź też zastrajkują? - Jeśli strona rządowa lub samorządowa przedstawi projekt zmian Karty bądź ustawy oświatowej, Zarząd Główny ZNP podejmie odpowiednią decyzję, uwzględniając m.in. wyniki sondażu - zapowiada Sławomir Broniarz, prezes ZNP. - Mimo wakacji będziemy śledzić sytuację i odpowiadać na to, co się wydarzy. Środowisko oświatowe zdaje sobie sprawę z zagrożeń. Pokazały to właśnie wyniki naszego sondażu, w którym 96% badanych deklaruje udział w akcji protestacyjnej.

9.5.2012    Dziennik Gazeta Prawna    str. 1   Gazeta Prawna

Artur Radwan

Pedagodzy, tak jak ich koledzy uczący w szkołach, skorzystają z tańszych biletów transportu publicznego. To efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Senatorowie ulegli presji oświatowych związków zawodowych i wybrali rozwiązanie, które poszerza krąg uprawnionych do zniżkowych przejazdów. Resort finansów alarmuje, że wydatki na ten cel z roku na rok rosną.

Katalog nauczycieli uprawnionych do 37-proc. ulgi na przejazdy komunikacją publiczną będzie rozszerzony o nauczycieli pracujących w przedszkolach. Na taką z trzech rozważanych propozycji ostatecznie zdecydowała się senacka komisja ustawodawcza. Obecnie z tego prawa korzystają pedagodzy zatrudnieni w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zmiana została ujęta w projekcie nowelizacji ustawy z 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (druk 108). Trafił on właśnie do konsultacji.

Więcej…

17.4.2012    Polska Dziennik Zachodni    str. 5   Fakty 24

Katarzyna Domagała    Związek Nauczycielstwa Polskiego

Porównano czas pracy i pensje nauczycieli w UE. Polska znalazła się na trzecim miejscu od końca.

Jedna z najniższych pensji za jeden z najkrótszych czasów pracy przy tablicy z uczniami (tzw. pensum) na Starym Kontynencie.

Takie wnioski o czasie pracy i wynagrodzeniu nauczycieli w naszym kraju płyną z opublikowanego w ubiegłym tygodniu przez portal internetowy wynagrodzenia.pl raportu " Zarobki polskich nauczycieli " Na raport składają się m.in. analizy i badania Komisji Europejskiej i organizacji OCED.

Komisja Europejska sprawdziła w 24 krajach, ile zarabiają nauczyciele. Polska zajęła drugie miejsce od końca - mniej zarabiali tylko nauczyciele na Łotwie i w Rumunii. Z danych przedstawionych w raporcie wynagrodzenia.pl wynika, że polscy nauczyciele w roku szkolnym 2009/2010 zarabiali rocznie średnio 28 tys. 292 zł brutto (najmniej 21 tys. 101 zł, najwięcej 35 tys. 482 zł). Na pracy z uczniem przy tablicy spędzali tygodniowo 14 godzin. Za godzinę dostawali więc średnio trochę ponad 38 zł (licząc 14 godzin przez 52 tygodnie w roku). U naszych zachodnich sąsiadów nauczyciele zarabiali średnio 210 tys. 063 zł brutto (najmniej 177 tys. 022 zł, najwięcej 243 tys. 104 zł). Jednak na pracy z uczniami przy tablicy spędzali dużo więcej czasu, np. w Niemczech średnio 25 godzin tygodniowo, a więc godzinę ich pracy wyceniono na ponad 161 zł. W tej sytuacji pensja polskich kolegów stanowi zaledwie 13,5 proc. ich zarobku.

Więcej…

11.1.2012    Echo Dnia    str. 8   Świętokrzyskie

/GOP/ Związek Nauczycielstwa Polskiego

Wojewoda zdecyduje o losie uchwały Rady Gminy Dwikozy w sprawie likwidacji pięciu szkół podstawowych - w Gałkowicach, Gierlachowie, Starym Garbowie, Słupczy oraz we Mściowie. Radni podjęli uchwałę o zamiarze likwidacji szkół w grudniu. Zaskarżył ją sandomierski Zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jak podkreśla Krystyna Socha, prezes oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sandomierzu, uchwała została podjęta niezgodnie z procedurą, gmina nie zasięgnęła bowiem opinii związku. Związek Nauczycielstwa Polskiego przywołuje orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z listopada 2010 roku, zgodnie z którym  "uchwała powinna być przedstawiona do zaopiniowania odpowiednim władzom statutowym związków zawodowych".

Więcej…

7.1.2012    Rzeczpospolita    str. 6   Prawo co dnia

Katarzyna Wójcik-Adamska Związek Nauczycielstwa Polskiego

POMOC RODZINIE

Aby zorganizować opiekę nad dziećmi, wystarczy dysponować jednym lub dwoma pomieszczeniami. Można to zrobić we własnym mieszkaniu

Żłobki przestaną być zakładami opieki zdrowotnej, co jest istotną barierą rozwoju tej formy opieki. W Polsce do żłobka jest zapisane co 50. dziecko. Już niebawem niemowlę będzie można zostawić pod opieką niani, dziennego opiekuna, a gdy podrośnie - w klubiku dziecięcym. Takie rozwiązania przewiduje uchwalona w środę przez Sejm ustawa o formach opieki nad dziećmi do lat trzech.

Więcej…

Więcej artykułów…

Strona 1 z 3