środa, 05 października, 2022

Klub Młodego Nauczyciela

Zarząd Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela

Judyta Zwolińska

przewodnicząca Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela

ur. 21.10.1988 r. w Sandomierzu
wykształcenie: wyższe magisterskie
od 2011 r. członek Związku Nauczycielstwa Polskiego

Działalność związkowa

  • 2019 - nadal - przewodnicząca Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela ZNP
  • 2019 - nadal - członek Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego ZNP
  • 2019 - nadal - członek Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela ZNP
Zarząd Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela:

  • Judyta Zwolińska - przewodnicząca OKMN (O/Ożarów)
  • Natalia Sasal - wiceprzewodnicząca OKMN (O/Skarżysko-Kamienna)
  • Małgorzata Kuziora - sekretarz, członek Zarządu OKMN (O/Sandomierz)
  • Magdalena Wykurz - członek Zarządu OKMN (O/Kazimierza Wielka)
  • Sławomir Kuśmirek - członek Zarządu OKMN (O/Jędrzejów)

Konkurs na logo promujące Kluby Młodego Nauczyciela

 

7 marca 2012 r. Komisja rozstrzygnęła

"Konkurs na logo promujące Kluby Młodego Nauczyciela".

Jednogłośnie wygrała praca kolegi Radosława Oktaba z Zamościa.

Gratulujemy!

III Okręgowy Zlot Klubów Młodego Nauczyciela

17 maja 2014 r. o godz. 10.30 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie miał miejsce III Okręgowy Zlot Młodych Nauczycieli.

Zlot zorganizował Zarząd Oddziału ZNP i Oddziałowy Klub Młodego Nauczyciela we Włoszczowie oraz Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego ZNP i Okręgowy Klub Młodego Nauczyciela.

Na Zlot przybyli Prezesi Oddziałów ZNP wraz z Przedstawicielami Oddziałowych KMN i zaproszeni goście:  Prezes ZNP Kol. Sławomir Broniarz, przedstawiciel Gminy Włoszczowa w osobie Jolanty Żelichowskiej - Dyrektora Zespołu Obsługi Administracyjno - Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli, Starostwa Powiatowego - Roberta Ślęzaka Kierownika Wydziału Edukacji i Kultury. Przybyli również Iwona Gieroń Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie i Robert Dzierzgwa Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobromierzu.

Powitanie gości i oficjalne otwarcie Zlotu spoczęło na gospodarzach imprezy Kol. Wandzie Kołtunowicz -  Prezesie Okręgu Świętokrzyskiego ZNP  i Kol. Bożenie Jasiowskiej -Prezesie Oddziału ZNP we Włoszczowie.

Więcej na stronie Oddziału ZNP we Włoszczowie

foto galeria

VII Świętokrzyski Rajd Młodego Nauczyciela

W dniu 14. 09. 2013 r. odbył się tegoroczny Rajd Młodego Nauczyciela organizowany przez Oddziałowy KMNw Staszowie i Okręgowy KMN w Kielcach. Trasa rajdu wiodła ze  Św. Katarzyny przez Łysicę, Górę Agaty, Kaplicę Św. Mikołaja do Kakonina. Uczestniczyły grupy z oddziałów w Kazimierzy Wielkiej, Jędrzejowie, Ożarowie i Staszowie (łącznie 30 osób).

Rajd rozpoczął się od zwiedzania Muzeum Minerałów i Skamieniałości w Św. Katarzynie. Zwiedzający mieli okazję podziwiać barwną ekspozycję minerałów z całego świata. Szczególną uwagę zwracały charakterystyczne dla Gór Świętokrzyskich krzemienie pasiaste. Był też pokaz szlifowania diamentów.

Po zakupie okolicznościowych pamiątek i wspólnym zdjęciu uczestnicy ruszyli w trasę wkraczając na teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 10-kilometrową trasę pokonano w 3 godziny po drodze zatrzymując się przy źródełku Św. Franciszka, Łysicy i kaplicy Sw. Mikołaja. Krótką charakterystykę punktów trasy przedstawiła Agata Cyranowska pełniąca w tym roku rolę przewodnika grupy.

Oficjalne zakończenie rajdu odbyło się w gospodarstwie agroturystycznym ,,Smaczna chatka" w Św. Katarzynie. Prezes Okręgu Swiętokrzyskiego ZNP - Kol. Wanda Kołtunowicz wręczyła wszystkim grupom uczestniczącym w rajdzie statuetki. Specjalne podziękowanie otzrymali organizatorzy: Kol. Zbigniew Błasiński - Prezes Oddziału ZNP w Staszowie i Kol. Agnieszka Misterkiewicz - Przewodnicząca O/KMN w Staszowie.

Ognisko, pieczenie kiełbasek, grillowanie i rozmowy przy kawie trwały do wieczora. Zapraszamy w przyszłym roku.

Młodzi Nauczyciele na szkoleniu w Zakopanem

foto galeria

W dniach 14 - 15. 06.2013 roku odbyło się szkolenie członków Okręgowych Klubów Młodego Nauczyciela z terenu całego kraju zorganizowane przez Centralny Klub Młodego Nauczyciela w Nauczycielskim Centrum Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnym w Zakopanem. W spotkaniu tym wzięło udział 50 przedstawicieli
z 13  Okręgów. W szkoleniu uczestniczyły władze Związku Nauczycielstwa Polskiego - Kol. Grzegorz Gruchlik  Wiceprezes ZG ZNP (opiekun Klubu Młodego Nauczyciela). Okręg Świętokrzyski reprezentowała 8 osobowa grupa w składzie: Bucka Magdalena, Kołtunowicz - Kaczor Renata, Jaszewska Aneta (Zarząd Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela), Wójcik Hubert, Wojtasik Wojciech (Oddział Włoszczowa), Stawiarska - Bęczkowska Katarzyna (Oddział Sandomierz), Spała Agnieszka (Oddział Opatów), Kuśmirek Sławomir (Oddział Jędrzejów).

Kol. Grzegorz Gruchlik przedstawił bieżące działania Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczące zmian w systemie oświaty. Omówił sytuację młodych nauczycieli oraz konsekwencję likwidacji Karty Nauczyciela przez Rząd. Poruszył temat wyników czasu pracy nauczycieli, urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu wypoczynkowego, dodatków socjalnych, zmian podczas awansu zawodowego nauczycieli.

Przewodniczący Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela kol. Grzegorz Górski przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą działalności CKMN od początku kadencji oraz plany na rok 2014.

Celem szkolenia było zaktywizowanie młodych członków związku do pracy w swoich Oddziałach oraz Okręgach, a także czynny udział młodych nauczycieli w pracach Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Tematyka szkolenia:

  1. Negocjacje - p. Rafał Gonera
  2. Cyberprzemoc w szkole - kol. Marek Borucki

Więcej artykułów…

Strona 1 z 2