środa, 05 października, 2022

Kasa Pomocy Losowej

Cel działania Kasy Pomocy Losowej

Celem działania Kasy Pomocy Losowej jest udzielanie pomocy finansowej w razie śmierci członka Kasy Pomocy Losowej i najbliższych członków jego rodziny, tj. współmałżonka, dzieci własnych i przysposobionych.

  • Fundusz Kasy Pomocy Losowej jest tworzony ze składek członków ZNP, którzy zadeklarowali wkład w wysokości określonej regulaminem.
  • Z upoważnienia Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego ZNP odpowiedzialnym za dysponowanie funduszem Kasy Pomocy Losowej jest Zarząd Kasy.