niedziela, 21 kwietnia, 2024

Władze Okręgu Świętokrzyskiego

Prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZNP


Wanda Kołtunowicz

Urodzona  31 marca 1955 roku w Ożarowie

Nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących im.  E. Szylki w Ożarowie, wykształcenie wyższe magisterskie,

 • 1986 - 2006 roku radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Od 1975 roku członek Związku Nauczycielstwa Polskiego:

 • Od 1983 roku  Prezes Oddziału ZNP w Ożarowie
 • Od 1990 roku członek Zarządu Głównego ZNP w Warszawie
 • Od  1998 roku członek Prezydium Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego ZNP

Od 2006 roku Prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZNP i członek Prezydium Zarządu Głównego ZNP w Warszawie

Odznaczenia i wyróżnienia:

 • Brązowy, Srebrny i Złoty  Krzyż Zasługi
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Ztota Odznaka ZNP
 • Odznaka "Za Zasługi dla Sportu"
 • Medal  "Zasłużony dla ZNP"
 • Odznaka "Zasłużony dla Okręgu Świętokrzyskiego ZNP"
 • Odznaka "Za Zasługi dla OPZZ"

Wiceprezesi Zarządu Okręgu

Bożena Jasiowska

Urodzona 10 kwietnia 1965 roku we Włoszczowie

Nauczyciel dyplomowany w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie, wykształcenie wyższe magisterskie, 33-letni staż pracy pedagogicznej.

Działalność związkowa

Od 1986 roku członek Związku Nauczycielstwa Polskiego:

 • Od 2006 roku Prezes Oddziału ZNP we Włoszczowie i członek Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego ZNP  w Kielcach
 • Od 2010 roku członek Zarządu Głównego ZNP w Warszawie
 • Od 2010 roku członek Komisji ds. Odznaczeń ZG ZNP  w Warszawie
 • Od 2018 roku członek Komisji ds. Odznaczeń przy MEN w Warszawie

Od 2019 roku Wiceprezes Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego ZNP w Kielcach

Odznaczenia i wyróżnienia

 • Brązowy  Krzyż Zasługi
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Złota Odznaka ZNP

 


Zbigniew Błasiński

Urodzony 15 lutego 1965 roku w Staszowie

Nauczyciel dyplomowany w Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie, wykształcenie wyższe magisterskie, 32-letni staż pracy pedagogicznej.

 • W latach 1998 - 2002 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tuczępy
 • W latach 2002 - 2006 Przewodniczący Rady Gminy Tuczępy

Działalność związkowa

Od 1987 roku członek Związku Nauczycielstwa Polskiego:

 • Od 2006 roku Prezes Oddziału ZNP w Staszowie i członek Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego ZNP  w Kielcach
 • Od 2014 roku członek Zarządu Głównego ZNP w Warszawie
 • Od 2014 roku członek Komisji Kultury, Sportu i Turystyki ZG ZNP  w Warszawie

Od 2019 roku Wiceprezes Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego ZNP w Kielcach

Odznaczenia i wyróżnienia

 • Brązowy  Krzyż Zasługi
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Złota Odznaka ZNP
 • Odznaka " Zasłużony Organizator Kultury, Sportu i Turystyki ZNP"

Przewodniczący Sekcji

Marianna Szymkiewicz

przewodnicząca Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów

wiceprzewodnicząca Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów

ur. 5.12.1935 r. w Zagnańsku
wykształcenie: wyższe magisterskie
od 1954 r. członek Związku Nauczycielstwa Polskiego

Działalność związkowa

 • 1969-1977 -prezes Ogniska ZNP przy Szkole Podstawowej nr 18 w Kielcach
 • 1977-1981 -sekretarz Zarządu Oddziału ZNP w Kielcach
 • 1982-1983 -udział w reaktywowani działalności ZNP w Kielcach i woj. kieleckim
 • 1983-1986 -sekretarz Zarządu Oddziału ZNP w Kielcach
 • 1986-1990 -członek Zarządu Okręgu ZNP
 • 1988-1990 -sekretarz Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP
 • 1990-nadal -przewodnicząca Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP
 • 1994- nadal -członek Prezydium Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP
 • 1998-2002 -sekretarz Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP
 • 2002-nadal -wiceprzewodnicząca Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP

Odznaczenia i wyróżnienia

 • Złoty Krzyż Zasługi
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Złota Odznaka ZNP
 • Odznaka "Za Zasługi dla Kielecczyzny"
 • Medal "Za Szczególne Zasługi dla ZNP"
 • Odznaka "Za Zasługi dla Okręgu Świętokrzyskiego ZNP"

Bronisława Derlecka

przewodnicząca Okręgowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi

ur. 8.05.1946 r. w Górkach pow. Busko-Zdrój
wykształcenie: średnie ekonomiczne
od 1967 r. członek Związku Nauczycielstwa Polskiego

Działalność związkowa

 • 1983 - 2006 - członek zarządu Oddziału ZNP w Busku-Zdroju
 • 1994 - 1998 - przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej ZNP
 • 1998 - 2002 - wiceprzewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej ZNP
 • 2002 - nadal - przewodnicząca Okręgowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi ZNP
 • 2002 - nadal - członek Prezydium Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego ZNP
 • 2002 - nadal - członek Zarządu Krajowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi ZNP

Odznaczenia i wyróżnienia

 • Srebrny  Krzyż Zasługi
 • Złota Odznaka ZNP
 • Medal  "Zasłużony dla ZNP"
 • Odznaka "Zasłużony dla Okręgu Świętokrzyskiego ZNP"
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej

Zarząd Okręgu

 1. Kołtunowicz Wanda - Prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZNP, członek ZG ZNP
 2. Jasiowska Bożena - Wiceprezes Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego ZNP, członek ZG ZNP
 3. Błasiński Zbigniew Wiceprezes Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego ZNP, członek ZG ZNP
 4. Soroka Andrzej - członek GKR ZNP
 5. Czerwiński Krzysztof
 6. Drogosz Elżbieta
 7. Fidos Stanisław
 8. Gałka Mariola
 9. Korczyński Jan
 10. Lubacha Bożena
 11. Malec Ewa
 12. Nowak Grażyna
 13. Opilska Halina
 14. Orłowska-Carmenate Karolina
 15. Osińska Lidia
 16. Socha Krystyna
 17. Wojtaś Wojciech
 18. Szymkiewicz Marianna - przewodnicząca OSEiR ZNP
 19. Derlecka Bronisława - przewodnicząca OSPAiO ZNP
 20. Zwolińska Judyta - przewodnicząca OKMN

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Marcin Parka - przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej ZNP

ur. 11.11.1949 r. w Pacanowie
wykształcenie: wyższe magisterskie
od 1969 r. członek Związku Nauczycielstwa Polskiego

Działalność związkowa

 • 1986-1990 - prezes Ogniska ZNP w Szkole Podstawowej w Gnojnie
 • 1990-2006 - prezes Oddziału ZNP w Gnojnie
 • 1990 1994 -członek Zarządu Okręgu ZNP w Kielcach
 • 2002-nadal  - wiceprzewodniczący a następnie przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej ZNP

Odznaczenia i wyróżnienia

 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Zloty Krzyż Zasługi
 • Złota Odznaka ZNP
 • Medal "Za Zasługi dla ZNP"
 • Odznaka "Zasłużony dla Okręgu Świętokrzyskiego ZNP"

 

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ZNP:

 1. Parka Marcin - Przewodniczący OKR
 2. Buła Beata - Wiceprzewodnicząca OKR
 3. Białacka Małgorzata - Sekretarz OKR
 4. Brzeski Zbigniew - członek zarządu OKR
 5. Pastuszka Beata -członek zarządu OKR
 6. Gałęzia Mieczysław - przedstawiciel SEiR
Więcej artykułów…

Strona 1 z 2