środa, 05 października, 2022

Akcje protestacyjne ZNP przed rokiem 2016

 

Minister Przemysław Czarnek zarzucił nam, że nie protestowaliśmy przed rządami jego partii, czyli przed rokiem 2016.

 

Protest: Miasteczko edukacyjne i inne formy działań protestacyjnych

 

Miasteczko edukacyjne w Warszawie, pikieta nauczycieli i pracowników oświaty oraz nauki i szkolnictwa wyższego 15 października w stolicy i różne akcje protestacyjne w regionach, w tym np. rezygnacja z używania własnego sprzętu w pracy. Takie m.in. działania przeprowadzimy w najbliższych tygodniach - poinformował prezes ZNP Sławomir Broniarz po posiedzeniu Zarządu Głównego ZNP w Warszawie 19 września 2022 r.

 

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny

15 września 2022 roku Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych powołały Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny.

Zadaniem Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego jest koordynowanie akcji protestacyjnej prowadzonej przez ogólnopolskie organizacje związkowe zrzeszające pracowników systemu oświaty.

Decyzję o utworzeniu komitetu podjęto "mając na uwadze gwałtownie postępującą pauperyzację pracowników systemu oświaty wynikającą z kilkunastoprocentowego spadku realnej wartości wynagrodzeń oraz narastające problemy szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych będące skutkiem nasilającego się odchodzenia nauczycieli z zawodu, jak również brak adekwatnych działań ze strony Rządu RP, które umożliwiłyby zahamowanie tych procesów".

Porozumienie w sprawie powołania Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego zostało zawarte pomiędzy:

  • Związkiem Nauczycielstwa Polskiego reprezentowanym przez Sławomira Broniarza Prezesa ZNP i Krzysztofa Baszczyńskiego wiceprezesa Zarządu Głównego ZNP
  • a ogólnopolskimi związkami zawodowymi systemu oświaty zrzeszonymi w Forum Związków Zawodowych reprezentowanymi przez Sławomira Wittkowicza Przewodniczącego Wolnego Związku Zawodowego ?Forum-Oświata? i Ewę Tatarczak przewodniczącą Związku Zawodowego "Rada Poradnictwa".

Umawiające się strony są otwarte na przystąpienie do porozumienia Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność.

 

Minister P. Czarnek przeciwnikiem Karty!