środa, 05 października, 2022

Sekcje

I Świętokrzyski Rajd Seniorów Oświaty ZNP

W środę 11 czerwca br. na terenie Zagnańska odbył się Rajd Seniorów zorganizowany przez przewodniczącą Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego Mariannę Szymkiewicz - zagnańszczankę z pochodzenia. W rajdzie wzięło udział 68 uczestników z różnych miast i gmin naszego województwa.

Trasę rajdu rozpoczęto obok Dębu Bartka, gdzie na powitanie turystów przybyli: Wicewójt Gminy Zagnańsk Robert Kaszuba, Prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZNP Wanda Kołtunowicz, radny i zarazem prezes Oddziału ZNP w Zagnańsku Stefan Grudzień wraz z przewodniczącą Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP Anną Łuć, leśniczy Nadleśnictwa Zagnańsk Marek Lenartowicz, dyrektorki miejscowych szkół Anna Tuz i Marzanna Moćko, Roman Piskulak - nauczyciel z SP nr 1 oraz Sylwia Pytko z Biura Informacji Turystycznej w Samsonowie, która rozdała wszystkim małe foldery "Paszporty turystyczne".

I Świętokrzyski Rajd Seniorów Oświaty uznano za bardzo udany. Mimo panującego upału wszyscy przeszli całą trasę bez żadnego uszczerbku na zdrowiu. Dla seniorów o średniej wieku ok. 70 lat była to wspaniała przygoda turystyczna. Zachwyciło ich piękno Zagnańska oraz życzliwość i gościnność jego mieszkańców. Koledze Prezesowi Oddziału ZNP w Zagnańsku dziękujemy za wodę mineralną zakupioną  dla każdego uczestnika rajdu.

Więcej informacji i galeria zdjęć na stronie Urzędu Gminy Zagnańsk

Szkolenie pracowników niepedagogicznych

W dniach  03 - 05.06.2011r. odbyło się szkolenie aktywu związkowego pracowników niepedagogicznych zorganizowane przez Prezydium Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego  oraz Okręgową Sekcję Pracowników Administracji i Obsługi . Tematami szkolenia były:

 • Problemy pracowników administracji i obsługi w tematyce obrad i dokumentacji 40 Zjazdu ZNP.

 • Sytuacje tej grupy pracowników w świetle nowych uregulowań prawnych.

 • Uprawnienia emerytalno - rentowe.

 • Współpraca sekcji oddziałowych z zarządami odpowiednich oddziałów ZNP.

Szkolenie odbyło się w  Zakopanem w Nauczycielskim Centrum Rehabilitacyjnym.  Uczestnicy po zajęciach mogli podziwiać górskie krajobrazy i  malownicze zakątki  Zakopanego.

Uroczyste podsumowanie konkursu "Podajmy sobie ręce"

foto galeria

13 grudnia w Nowinach odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu "Podajmy sobie ręce". Organizatorami konkursu był Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego ZNP i Okręgowa Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP. Na konkurs wpłynęły prace z 10 Oddziałów ZNP: Kazimierza Wielka, Kielce, Końskie, Kunów, Opatów, Piekoszów, Staszów ( 2 prace), Stąporków, Włoszczowa i Zagnańsk (2 prace). Trzyosobowa Komisja (Janina Różycka, Marianna Szymkiewicz i Józef Staniszewski)zwracała uwagę na to, czy spełnione zostały główne założenia konkursu, tj. międzypokoleniowy charakter, ponieważ inicjatorom konkursu przyświecał cel - integracji pracujących i emerytowanych członków ZNP.  Uczestnicy udokumentowali w atrakcyjny sposób min. spotkania  w gronie nauczycieli i z udziałem młodzieży, wieczorki poetyckie, jubileusze sekcji, prezentacje multimedialne, wystawy i tablice pamiątkowe, imprezy sportowe, wycieczki, spotkania w terenie itp.  Wyniki Konkursu:

I miejsce dla Oddziałów ZNP: Kazimierza Wielka, Kielce, Końskie
II miejsce: Włoszczowa, Stąporków
III miejsce: Kunów, Opatów, Piekoszów, Staszów, Zagnańsk

W spotkaniu uczestniczyli Prezesi Oddziałów ZNP, które wzięły udział w konkursie i przedstawiciele  Sekcji Emerytów. Piękne statuetki i  pamiątkowe dyplomy wręczała Kol. Wanda Kołtunowicz Prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZNP i Przewodnicząca Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów Kol. Marianna Szymkiewicz. Organizatorzy otrzymali serdeczne podziękowania i usłyszeli wiele ciepłych słów od uczestników konkursu za podjęcie tak pięknej i potrzebnej inicjatywy.

Zarząd Okręgowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi

 • Bronisława Derlecka - przewodnicząca OS PAiO
 • Marta Dziula - wiceprzewodnicząca OS PAiO
 • Anna Mroczkowska - sekretarz OS PAiO
 • Wanda Podsiadło - członek prezydium OS PAiO
 • Edyta Żelezik członek prezydium OS PAiO

Konkurs " Podajmy sobie ręce"

Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego ZNP i Okręgowa Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP ogłaszają konkurs pod hasłem

"Podajmy sobie ręce"

Konkurs ma charakter międzypokoleniowy . Jest skierowany  do pracujących i emerytowanych  członków ZNP. Jego celem jest integracja obu środowisk.

Inspiracją do ogłoszenia tego konkursu  były obchody  w 2012 roku Europejskiego Roku Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Idee tego Roku nie mogą ulec zapomnieniu.

 

Warunki konkursu:

 1. Aby wziąć udział w konkursie  każda ze stron zobowiązana jest  do podjęcia dwu form działalności na rzecz drugiej strony. Winny one przynieść  uczestnikom radość i pożytek.
 2. Formy podejmowanych działań  pozostawiamy inwencji uczestników.

Udział w konkursie należy  udokumentować zdjęciami i krótkim sprawozdaniem z przebiegu  organizowanych imprez.

Odpowiedzialni:
Kol. Kol. Prezesi Oddziałów ZNP
Kol. Kol. Przewodniczący Oddziałowych Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP

Prace konkursowe należy złożyć w biurze Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego  ZNP przy ul. Targowej 7a w Kielcach do 30 listopada 2013 roku.

Monitorowaniem  prac konkursowych  zajmuje się Kol. M. Szymkiewicz - przewodnicząca Okręgowej Sekcji EiR ZNP.

Podsumowanie  konkursu nastąpi w grudniu 2013 roku. Najciekawsze prace będą nagrodzone.

Zachęcamy do udziału w tym ciekawym, niespotykanym KONKURSIE.

O r g a n i z a t o r z y .

Więcej artykułów…