sobota, 25 września, 2021

Sekcja Pracowników Administracji i Obsługi

Szkolenie pracowników niepedagogicznych

W dniach  03 - 05.06.2011r. odbyło się szkolenie aktywu związkowego pracowników niepedagogicznych zorganizowane przez Prezydium Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego  oraz Okręgową Sekcję Pracowników Administracji i Obsługi . Tematami szkolenia były:

  • Problemy pracowników administracji i obsługi w tematyce obrad i dokumentacji 40 Zjazdu ZNP.

  • Sytuacje tej grupy pracowników w świetle nowych uregulowań prawnych.

  • Uprawnienia emerytalno - rentowe.

  • Współpraca sekcji oddziałowych z zarządami odpowiednich oddziałów ZNP.

Szkolenie odbyło się w  Zakopanem w Nauczycielskim Centrum Rehabilitacyjnym.  Uczestnicy po zajęciach mogli podziwiać górskie krajobrazy i  malownicze zakątki  Zakopanego.

Zarząd Okręgowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi

  • Bronisława Derlecka - przewodnicząca OS PAiO
  • Marta Dziula - wiceprzewodnicząca OS PAiO
  • Anna Mroczkowska - sekretarz OS PAiO
  • Wanda Podsiadło - członek prezydium OS PAiO
  • Edyta Żelezik członek prezydium OS PAiO

Działalność Okręgowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi-kadencja 2006-2010

Sekcja PAiO działa w oparciu o statut ZNP oraz uchwały Zarządu Głównego ZNP i uchwały Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego ZNP.

Działalnością Sekcji kierował Zarząd w składzie:

1.      Brożek Mirosława - przewodnicząca
2.      Derlecka Bronisława- przewodnicząca od 2008 roku
3.      Jakóbczak Wojciech
4.      Pawłowska Fryderyka
5.      Siechowicz Mirosława
6.      Zarzycka Danuta
7.      Nebelska Barbara

Zarząd Sekcji na każdy rok opracowuje plan pracy i terminarz posiedzeń.

W 2007 roku odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Sekcji, który opracował i wysłał do prezesów oddziałów ZNP ankietę odnośnie waloryzacji i płac oraz zatrudnienia pracowników administracji i obsługi.

W dniach 30.08 - 01.09 2007 roku odbyło  się  szkolenie  przewodniczących i wiceprzewodniczących Okręgowych Sekcji PAiO w Jaszowcu. Nasz Okręg reprezentowały dwie osoby z Zarządu Sekcji : Barbara Nebelska i Wojciech Jakóbczak.

Pod koniec 2007 roku kol. Mirosława Brożek zrezygnowała z funkcji przewodniczącej sekcji . W dniu 18 stycznia 2008 roku odbyło się w siedzibie Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego zebranie przedstawicieli pracowników administracyjnych i obsługi z poszczególnych oddziałów ZNP, na którym dokonano wyboru Przewodniczącej Sekcji w osobie Kol. Bronisławy Derleckiej. Jednocześnie dołączono do zarządu Sekcji Kol. Halinę Bracichowicz członka Zarządu Oddziału ZNP Kielce.

W roku 2008 odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Sekcji. Głównym tematem posiedzeń było : sytuacja materialna tej grupy pracowniczej. Sekcja dokonała analizy materiałów złożonych przez prezesów oddziałów dotyczących waloryzacji i podwyżek płac w 2008 r. Informację złożyło 61 oddziałów. Podwyżka płac kształtowała się w granicach 2% - 25%.W większości gmin kształtowała się na poziomie 10 %.

Jest to efekt negocjacji prezesów oddziałów z samorządami. W dniu 01.09.2008 r. - pikieta przed gmachem Rządu i MEN w Warszawie w obronie oświaty publicznej z licznym udziałem pracowników niepedagogicznych.

Więcej…