sobota, 25 września, 2021

Działalność Okręgowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi-kadencja 2006-2010

Sekcja PAiO działa w oparciu o statut ZNP oraz uchwały Zarządu Głównego ZNP i uchwały Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego ZNP.

Działalnością Sekcji kierował Zarząd w składzie:

1.      Brożek Mirosława - przewodnicząca
2.      Derlecka Bronisława- przewodnicząca od 2008 roku
3.      Jakóbczak Wojciech
4.      Pawłowska Fryderyka
5.      Siechowicz Mirosława
6.      Zarzycka Danuta
7.      Nebelska Barbara

Zarząd Sekcji na każdy rok opracowuje plan pracy i terminarz posiedzeń.

W 2007 roku odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Sekcji, który opracował i wysłał do prezesów oddziałów ZNP ankietę odnośnie waloryzacji i płac oraz zatrudnienia pracowników administracji i obsługi.

W dniach 30.08 - 01.09 2007 roku odbyło  się  szkolenie  przewodniczących i wiceprzewodniczących Okręgowych Sekcji PAiO w Jaszowcu. Nasz Okręg reprezentowały dwie osoby z Zarządu Sekcji : Barbara Nebelska i Wojciech Jakóbczak.

Pod koniec 2007 roku kol. Mirosława Brożek zrezygnowała z funkcji przewodniczącej sekcji . W dniu 18 stycznia 2008 roku odbyło się w siedzibie Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego zebranie przedstawicieli pracowników administracyjnych i obsługi z poszczególnych oddziałów ZNP, na którym dokonano wyboru Przewodniczącej Sekcji w osobie Kol. Bronisławy Derleckiej. Jednocześnie dołączono do zarządu Sekcji Kol. Halinę Bracichowicz członka Zarządu Oddziału ZNP Kielce.

W roku 2008 odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Sekcji. Głównym tematem posiedzeń było : sytuacja materialna tej grupy pracowniczej. Sekcja dokonała analizy materiałów złożonych przez prezesów oddziałów dotyczących waloryzacji i podwyżek płac w 2008 r. Informację złożyło 61 oddziałów. Podwyżka płac kształtowała się w granicach 2% - 25%.W większości gmin kształtowała się na poziomie 10 %.

Jest to efekt negocjacji prezesów oddziałów z samorządami. W dniu 01.09.2008 r. - pikieta przed gmachem Rządu i MEN w Warszawie w obronie oświaty publicznej z licznym udziałem pracowników niepedagogicznych.

W dniach 28-30.11.2008 r. odbyło się szkolenie aktywu związkowego ZNP pracowników Administracji i Obsługi  o tematyce:

1.      Sytuacja materialna pracowników niepedagogicznych.
2.      Obowiązki oddziałowych sekcji i współpraca z prezesami oddziałów.
3.      Państwowa Inspekcja Pracy.

W szkoleniu wzięła udział przewodnicząca Krajowej Sekcji PA i O Kol. Anna Szczołko oraz  kierownictwo Okręgu Świętokrzyskiego z Kol. Wandą Kołtunowicz.

W 2009 roku zorganizowano 3  posiedzenia Zarządu Sekcji. 17 kwietnia 2009 r. odbyło się w Kielcach szkolenie prezesów oddziałów i przewodniczących sekcji w sprawie opracowania i wdrożenia w życie regulaminów wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach  oświatowych  samorządu terytorialnego. Regulaminy wynagrodzeń były wiodącym tematem spotkania.

Zarząd Sekcji opracował i rozesłał do prezesów oddziałów ankietę dotyczącą wdrażania podwyżek płac i nowych uregulowań prawnych dotyczących wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych. Na 81 oddziałów wpłynęło 62 ankiety z zapytaniem:

1.     Czy zostały wdrożone podwyżki płac - w jakiej wysokości  i od kiedy ?
2.     Czy uzgodniono ze związkami zawodowymi regulamin wynagradzania ?

W dniach 17-19 września 2009 r. odbyło się szkolenie przewodniczących i wiceprzewodniczących okręgowych sekcji pracowników administracji i obsługi ZNP we Wrocławiu. Udział wzięły Kol. B. Derlecka i B. Nebelska.

W dniach 27-29 listopada 2009 r. odbyło się szkolenie przedstawicieli sekcji pracowników administracyjnych i obsługi  o tematyce:

1.      Podstawowe zadania sekcji PA i O.
2.      Analiza ankiet dotyczących wdrażania podwyżek płac i nowych uregulowań prawnych.
3.      Omówienie działalności sekcji od początku kadencji do dnia szkolenia.
4.       Kampanii sprawozdawczo ? wyborcza w ogniwach ZNP.

Przewodnicząca bierze udział w posiedzeniach Prezydium i Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego ZNP.