środa, 05 października, 2022
12.12.10

Zarząd Okręgu

 1. Kołtunowicz Wanda - Prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZNP, członek ZG ZNP
 2. Jasiowska Bożena - Wiceprezes Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego ZNP, członek ZG ZNP
 3. Błasiński Zbigniew Wiceprezes Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego ZNP, członek ZG ZNP
 4. Soroka Andrzej - członek GKR ZNP
 5. Czerwiński Krzysztof
 6. Drogosz Elżbieta
 7. Fidos Stanisław
 8. Gałka Mariola
 9. Korczyński Jan
 10. Lubacha Bożena
 11. Malec Ewa
 12. Nowak Grażyna
 13. Opilska Halina
 14. Orłowska-Carmenate Karolina
 15. Osińska Lidia
 16. Socha Krystyna
 17. Wojtaś Wojciech
 18. Szymkiewicz Marianna - przewodnicząca OSEiR ZNP
 19. Derlecka Bronisława - przewodnicząca OSPAiO ZNP
 20. Zwolińska Judyta - przewodnicząca OKMN