sobota, 25 września, 2021

Klub Młodego Nauczyciela

Młodzi nauczyciele z KMN na szkoleniu w Augustowie

fotogaleria szkolenie fotogaleria wycieczka

W dniach 1-3.06.2012 roku w Domu Nauczyciela w Augustowie odbyło się szkolenie członków Klubów Młodego Nauczyciela, w którym wzięło udział 35 nauczycieli z następujących Okręgów: Kujawsko - Pomorski, Lubelski, Łódzki, Małopolski, Mazowiecki, Opolski, Podlaski, Świętokrzyski, Warmińsko - Mazurski, Wielkopolski.

Więcej…

I Świętokrzyski Zlot Młodych Nauczycieli

12 maja 2012 roku w Sandomierzu odbył się I Świętokrzyski Zlot Młodych Nauczycieli zorganizowany przez Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego ZNP, Okręgowy Klub Młodego Nauczyciela oraz Zarząd  Oddziału ZNP i Klub Młodego Nauczyciela w Sandomierzu.Otwarcia Zlotu dokonała Kol. Wanda Kołtunowicz Prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZNP. Część oficjalną Zlotu poprowadziły Koleżanki Magdalena Bucka Przewodnicząca Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela i Katarzyna Stawiarska-Bęczkowska Przewodnicząca Oddziałowego Klubu ZNP w Sandomierzu.

foto galeria

galeria na stronie ZSGIH w Sandomierzu

W spotkaniu uczestniczyło 87 młodych nauczycieli i pracowników oświaty z całego województwa. Przybyły delegacje Klubów Młodego Nauczyciela z Oddziałów ZNP:

Więcej…

Działalność OKMN za lata 2010-2011

Działalność Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela - prezentacja


Powstają kolejne Kluby Młodego Nauczyciela

Dziś w siedzibie Oddziału ZNP w Sandomierzu odbyło się spotkanie młodych członków Związku Nauczycielstwa Polskiego. Inicjatorką tego wydarzenia była Kol. Krystyna Socha Prezes Oddziału. Jak poinformowała na wstępie, celem zgromadzenia było reaktywowanie Klubu Młodego Nauczyciela.  Gościem honorowym była Kol. Wanda Kołtunowicz Prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZNP.

Kol. Renata Kołtunowicz - Kaczor Sekretarz Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela, członek CKMN,  w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła dokonania i dotychczasową działalność OKMN. Zebrani zostali zapoznani również z Regulaminem Działania Klubów Młodego Nauczyciela ZNP.

Po długiej wymianie poglądów i opinii dokonano wyboru władz. Przewodniczącą Oddziałowego Klubu Młodego Nauczyciela ZNP w Sandomierzu została wybrana Kol. Katarzyna Stawiarska-Bęczkowska a na stanowisko Sekretarza wybrano  w  drodze głosowania Kol. Karolinę Wandę Bielecką. Koleżanki otrzymały gratulacje i życzenia wielu sukcesów podczas pełnienia nowych, odpowiedzialnych funkcji jakie zostały im powierzone.

Ogólnopolski Zlot Młodych Nauczycieli - Janów 2011

VII Ogólnopolski Zlot  Młodych Nauczycieli odbył się w tym roku 8 października w Janowie pod hasłem " Ratujemy małe szkoły".

Zlot był okazją do wymiany doświadczeń  między Klubami Młodego Nauczyciela z całej Polski . Młodzi nauczyciele rozmawiali o ważnych problemach dotyczących oświaty w tym o zapobieganiu likwidacji małych szkół.

Spotkanie urozmaicone zostało występami kabaretu z Gimnazjum w Piasku,  zespołu folklorystycznego "Janowianie". oraz  zespołu dziecięcego "Iskierki" z Lelowa.

foto galeria

Więcej artykułów…

Strona 2 z 2