sobota, 25 września, 2021

II Okręgowy Zlot Młodego Nauczyciela

foto galeria

25.05.2013 roku w  Zespole Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cudzynowicach odbył się II Okręgowy Zlot Młodych Nauczycieli. Organizatorzy tego spotkania to Zarząd  Oddziału ZNP i Oddziałowy Klub Młodego Nauczyciela w Kazimierzy Wielkiej oraz Okręgowy Klub Młodego Nauczyciela.

Otwarcia Zlotu dokonały Kol. Wanda Kołtunowicz Prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZNP oraz Kol. Halina Opilska Prezes Oddziału ZNP Kazimierza Wielka. Część oficjalną Zlotu poprowadziły Koleżanki Magdalena Bucka - Przewodnicząca Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela i Angelika Cichopek - Przewodnicząca Oddziałowego Klubu ZNP w Kazimierzy Wielkiej.

W spotkaniu uczestniczyło 110 młodych nauczycieli i pracowników oświaty z województwa. Przybyły delegacje Klubów Młodego Nauczyciela z 9 Oddziałów ZNP: Czarnocin,Jędrzejów, Kazimierza Wielka, Międzygminny Powiatu Kieleckiego, Opatów, Ożarów, Sandomierz, Staszów, Włoszczowa.

Honorowym gościem spotkania był Kol. Sławomir Broniarz Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. W swoim wystąpieniu poruszył najważniejsze problemy oświaty. Odnosząc się do procesu likwidacji szkół stwierdził, że zamykanie placówek oświatowych przez  samorządy jest błędem, którego skutki będą widoczne w przyszłości. Wiele uwagi poświęcił proponowany zmianom w Ustawie Karta Nauczyciela - przedstawił stanowisko Związku w tej sprawie. Wśród gości zaproszonych byli: Kol. Grzegorz Gruchlik Wiceprezes Zarządu Głównego ZNP (opiekun Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela), Kol. Jadwiga Aleksandra Rezler Prezes Okręgu Śląskiego, Kol. Maja Radziejowska organizator  Ogólnopolskiego Zlotu Młodych Nauczycieli - Okręg Śląski, Kol. Grzegorz Górski Przewodniczący Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela, Kol. Aneta Mastalerz Przewodnicząca Śląskiego Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela - Wiceprzewodnicząca CKMN, Renata Kołtunowicz - Kaczor - członek Zarządu CKMN oraz Kol. Urszula Olszewska Przewodnicząca Świętokrzyskiego Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela w kadencji 2002 - 2006. W części oficjalnej obecne były władze samorządowe z Kazimierzy Wielkiej w osobach: Pan Jan Nowak - Starosta Kazimierski i Pan Tadeusz Knopek -  Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka oraz Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo Rewalidacyjnych - Pan Waldemar Kletschka.

Zlot Młodych Nauczycieli służył także wymianie doświadczeń i integracji środowiska nauczycielskiego. Kol. Renata Kołtunowicz - Kaczor sekretarz OKMN przygotowała prezentację dotyczącą planów działalności Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela w roku 2013, którą przedstawiła Kol. Aneta Jaszewska członek zarządu OKMN.

Po wystąpieniach gości odbyła się część szkoleniowa, którą poprowadził Kol. Michał Kowalski mecenas Okręgu Świętokrzyskiego. Młodzi Nauczyciele zapoznani zostali z tematyką:

  • Prawo oświatowe,
  • Ruch kadrowy,
  • Wypowiedzenia warunków pracy.

Na zakończenie tak pracowicie spędzonego dnia uczestnicy Zlotu mieli okazję do miłego spędzenia czasu podczas pięknie zorganizowanego spotkania przy grillu. Nad całością czuwała Koleżanka Halina Opilska Prezes Oddziału ZNP oraz młodzi nauczyciele z Kazimierzy Wielkiej.