sobota, 25 września, 2021

Ogólnopolski Zlot Młodych Nauczycieli

15 września 2012 roku w Piasku k/Janowa odbył się VII Ogólnopolski Zlot Młodych Nauczycieli. Uczestniczyli w nim przedstawiciele  Okręgu Świętokrzyskiego ZNP z Okręgowego KMN, Oddziałów ZNP w Jędrzejowie, Kazimierzy Wielkiej, Staszowie i Włoszczowej oraz Kol. Wanda Kołtunowicz  Prezes Okręgu.

Spotkanie odbywało się pod hasłem : "Młodzi nauczyciele w obronie Karty Nauczyciela".

foto galeria

Efektem wymiany poglądów  i dyskusji na ten temat było  wystosowanie przez uczestników przesłania o następującej treści:

PRZESŁANIE

VII OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU MŁODYCH NAUCZYCIELI

" Młodzi nauczyciele w obronie Karty Nauczyciela"

Piasek k/Janowa 15 wrzesnia 2012 r.

W poczuciu odpowiedzialności za kształcenie i wychowanie młodego pokolenia, a także kierując się troską o godność i prestiż zawodu nauczyciela, my młodzi pedagodzy uczestniczący w VIII Ogólnopolskim Zlocie Młodych Nauczycieli, pragniemy włączyć się w dyskusję dotyczącą Karty Nauczyciela oraz aktywnie uczestniczyć w jej obronie.

Jest to bardzo ważne, gdyż ustawa ta określa powinności i obowiązki nauczyciela, wspiera profesjonalizację zawodu oraz odpowiada za ład w funkcjonowaniu placówek oświatowych. Dzięki niej, szkoła nie jest firmą nastawioną na zysk, lecz instytucją spełniającą ważną misję społeczną.

Nie zgadzamy się na likwidację Karty, na brak nadzoru państwa nad publiczną edukacją. Nie zgadzamy się również na obniżanie prestiżu zawodu nauczyciela.

Karta jest jedynym gwarantem utrzymania naszych praw w zakresie nawiązywania, zmian i rozwiązywania stosunku pracy, awansu zawodowego, warunków pracy i wynagradzania.

Musimy pokazać społeczeństwu, że Karta Nauczyciela uwzględnia doniosłą rolę oświaty i wychowania w Rzeczypospolitej Polskiej, daje wyraz szczególnej rangi społecznej zawodu nauczyciela, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami.

Stańmy wszyscy solidarnie w jej obronie !