sobota, 25 września, 2021

Łatwiej będzie założyć i prowadzić żłobek

7.1.2012    Rzeczpospolita    str. 6   Prawo co dnia

Katarzyna Wójcik-Adamska Związek Nauczycielstwa Polskiego

POMOC RODZINIE

Aby zorganizować opiekę nad dziećmi, wystarczy dysponować jednym lub dwoma pomieszczeniami. Można to zrobić we własnym mieszkaniu

Żłobki przestaną być zakładami opieki zdrowotnej, co jest istotną barierą rozwoju tej formy opieki. W Polsce do żłobka jest zapisane co 50. dziecko. Już niebawem niemowlę będzie można zostawić pod opieką niani, dziennego opiekuna, a gdy podrośnie - w klubiku dziecięcym. Takie rozwiązania przewiduje uchwalona w środę przez Sejm ustawa o formach opieki nad dziećmi do lat trzech.

Kiedy bez pielęgniarki

Żłobki przeznaczone będą dla dzieci w wieku od 20. tygodnia do trzech lub czterech lat. Zmieni się ich kadra - oprócz personelu medycznego zatrudnieni w nich zostaną m.in. wykwalifikowani opiekunowie lub pedagodzy.

- To dobre rozwiązanie. Rodzice powinni mieć możliwość oddania dzieci pod opiekę wykwalifikowanego personelu, a ta ustawa im ją daje - komentuje Beata Michta ze Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Przedstawiciele personelu medycznego są jednak innego zdania. Aby zostać opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym, wystarczy bowiem mieć wykształcenie średnie i odbyć 280-godzinne szkolenie.

- Takie szkolenie powinno trwać co najmniej rok. W każdym żłobku powinny też pracować pielęgniarki. Inaczej dzieci nie będą miały zapewnionej wystarczającej opieki - mówi Elżbieta Buczkowska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Według ustawy w żłobku opiekującym się więcej niż 20 dzieci trzeba będzie zatrudnić pielęgniarkę lub położną. W klubach dziecięcych i mniejszych żłobkach takiego wymogu już nie będzie.

Dla klubu wystarczy jeden pokój

Kluby dziecięce będą się mogły opiekować dziećmi od ukończenia przez nie roku. Będzie można zostawiać w nich pociechę na maksymalnie pięć godzin dziennie. Aby założyć taki klub, wystarczy dysponować lokalem z jednym pomieszczeniem, w którym będzie miejsce na odpoczynek dla dzieci. Osoby planujące otworzyć żłobek powinny mieć lokal z dwoma pomieszczeniami.

Wprowadzenie uregulowań umożliwiających prowadzenie żłobka w dwóch pomieszczeniach, a klubiku - w jednym, może budzić niepokój. W tego typu placówkach istnieje przecież konieczność zagwarantowania dzieciom bezpiecznej zabawy i odpoczynku, higienicznego spożywania posiłków, możliwości załatwiania potrzeb fizjologicznych, przechowywania wózków i odzieży wierzchniej - uważa Marek Michalak, rzecznik praw dziecka.

Opiekun dzienny w swoim domu

Opiekę nad dziećmi w wieku od 20. tygodnia do trzech lat w swoim domu lub mieszkaniu będzie mógł sprawować opiekun dzienny. Będzie mógł nim zostać np. rodzic przebywający na urlopie wychowawczym, który chce się zająć większą liczbą dzieci. Kandydaci na te funkcje będą wyłaniani przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze konkursu. Będą też musieli przejść 160-godzinne szkolenie.

Nowe przepisy zachęcają także do legalnego zatrudniania niań, za które składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzać będzie budżet państwa.

Ustawa wejdzie w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia. Na realizację programu ma być przeznaczone 50 mln zł.

Etap legislacyjny: ustawa została przekazana do Senatu

Co wynika z przepisów

Formy opieki nad dziećmi

* żłobek - dla dzieci od 20. tygodnia życia, do dziesięciu godzin dziennie * klub dziecięcy - dla dzieci od ukończenia roku, do pięciu godzin dziennie * dzienny opiekun - dla dzieci od 20. tygodnia życia; może sprawować opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci; wysokość jego wynagrodzenia ustala rada gminy w uchwale * niania - dla dzieci od ukończenia 20. tygodnia życia; jej składki na ubezpieczenie społeczne opłaca ZUS.