sobota, 25 września, 2021

Wojewoda rozstrzygnie

11.1.2012    Echo Dnia    str. 8   Świętokrzyskie

/GOP/ Związek Nauczycielstwa Polskiego

Wojewoda zdecyduje o losie uchwały Rady Gminy Dwikozy w sprawie likwidacji pięciu szkół podstawowych - w Gałkowicach, Gierlachowie, Starym Garbowie, Słupczy oraz we Mściowie. Radni podjęli uchwałę o zamiarze likwidacji szkół w grudniu. Zaskarżył ją sandomierski Zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jak podkreśla Krystyna Socha, prezes oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sandomierzu, uchwała została podjęta niezgodnie z procedurą, gmina nie zasięgnęła bowiem opinii związku. Związek Nauczycielstwa Polskiego przywołuje orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z listopada 2010 roku, zgodnie z którym  "uchwała powinna być przedstawiona do zaopiniowania odpowiednim władzom statutowym związków zawodowych".

W skardze podnoszony jest jeszcze jeden argument, że w uzasadnieniu uchwały zabrakło "co najmniej szczegółowego opisu przyczyn podjęcia decyzji o zamiarze likwidacji szkół".

Urząd Wojewódzki zwrócił się do przewodniczącego Rady Gminy o wyjaśnienie sprawy. Józef Skobel podkreśla w odpowiedzi, że nie ma podstaw do stwierdzenia nieważności uchwały, spełnia ona wszystkie określone prawem wymogi. Zaznacza, że sprawa likwidacji szkół zostanie przekazana do zaopiniowania związkom zawodowym przed podjęciem ostatecznej uchwały. "Podjęcie procesu likwidacji szkół spowodowane zostało, co wynika z uzasadnienia uchwały, nie tylko z powodów ekonomicznych, ale głównie demograficznych opisanych w uzasadnieniu" - napisał Józef Skobel w piśmie do wojewody, odnosząc się do drugiego zarzutu.

Jak poinformowała Agata Wojda, rzeczniczka wojewody, nie ma jeszcze decyzji w sprawie uchwały Rady Gminy. Urząd Wojewódzki ma czas na wydanie rozstrzygnięcia do 20 stycznia.