sobota, 25 września, 2021

Nauczyciele przedszkoli będą mieli ulgę komunikacyjną

9.5.2012    Dziennik Gazeta Prawna    str. 1   Gazeta Prawna

Artur Radwan

Pedagodzy, tak jak ich koledzy uczący w szkołach, skorzystają z tańszych biletów transportu publicznego. To efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Senatorowie ulegli presji oświatowych związków zawodowych i wybrali rozwiązanie, które poszerza krąg uprawnionych do zniżkowych przejazdów. Resort finansów alarmuje, że wydatki na ten cel z roku na rok rosną.

Katalog nauczycieli uprawnionych do 37-proc. ulgi na przejazdy komunikacją publiczną będzie rozszerzony o nauczycieli pracujących w przedszkolach. Na taką z trzech rozważanych propozycji ostatecznie zdecydowała się senacka komisja ustawodawcza. Obecnie z tego prawa korzystają pedagodzy zatrudnieni w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zmiana została ujęta w projekcie nowelizacji ustawy z 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (druk 108). Trafił on właśnie do konsultacji.

Drugim rozwiązaniem, które było proponowane w uzasadnieniu do projektu ustawy, jest likwidacja ulg dla wszystkich nauczycieli. Członkowie komisji szczególnie podkreślają, że to jedyna grupa zawodowa korzystająca z takiego przywileju. Poza nimi korzystają z ulg tylko dzieci do lat czterech i młodzież ucząca się, osoby niepełnosprawne i ich przewodnicy oraz funkcjonariusze.

Z kolei trzecią senacką propozycją było przyznanie wszystkim nauczycielom ulgi z takim zastrzeżeniem, że byłaby ona odpowiednio obniżona, tak aby na zmianach prawa nie ucierpiał budżet. Według wyliczeń resortu transportu objęcie ulgą kolejnej grupy nauczycieli może sprawić, że skutki dla budżetu wyniosą około 34 mln zł. Z kolei jak wylicza Ministerstwo Finansów, wydatki budżetowe na wszelkie ulgi z roku na rok rosną. W 2010 r. wynosiły 870 mln zł, w 2011 r. - 1,02 mld, a w tym to już 1,06 mld zł.

Po publikacji DGP o tym, że senatorowie chcą zlikwidować nauczycielom zniżki na komunikację publiczną, ostro zaprotestował Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP). W efekcie senatorowie ostatecznie z tej propozycji całkowicie się wycofali. Co więcej, za przyznaniem nauczycielom pracującym w przedszkolu ulg opowiedział się resort edukacji. Na propozycje przystał też minister finansów, który wcześniej opowiadał się za likwidacją przywileju. W efekcie projekt nowelizacji ma wejść w życie od przyszłego roku.

- Skala reakcji nauczycieli na odebranie im ulg była różna, począwszy od postulatów likwidacji Senatu do nawet zagrożenia akcją protestacyjną. Cieszę się, że zwyciężył jednak zdrowy rozsądek - mówi Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

Wprowadzane zmiany wymusił przed 18 miesiącami Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt K2/10). TK wskazał, że przepisy są niezgodne z konstytucją, ale nie podał terminu na ich nowelizację.

Gdy posłowie uchwalą zmianę kwestionowanych przez TK przepisów, nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach będą mogli korzystać z ulgi przy przejazdach pociągami na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych. Taka sama zniżka będzie im przysługiwała, jeśli wybiorą usługi publicznych przewoźników autobusowych.

Wniosek do TK w sprawie pedagogów uczących w przedszkolu wniósł rzecznik praw obywatelskich, który uznał, że wyłączenie tych osób z prawa do ulgowych przejazdów jest sprzeczne z konstytucyjnym prawem do równego traktowania oraz zasadą sprawiedliwości społecznej.

Pisaliśmy o tym

Nauczyciele stracą prawo do zniżek w komunikacji publicznej - DGP nr 57/2012 http://www.praca.gazetaprawna.pl

80,5 tys. tyle jest w tym roku etatów nauczycielskich w przedszkolach

665,5 tys. tyle jest w tym roku etatów nauczycielskich w szkołach