sobota, 25 września, 2021

96% nauczycieli chce protestować

18.7.2012    Dyrektor Szkoły    str. 9

Jeśli rząd poprze propozycje zmian w prawie oświatowym, przedstawione przez samorządową stronę Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu (KWRiS), a polegające m.in. na ograniczeniu Karty Nauczyciela, 96% (216,7 tys.) nauczycieli jest gotowych poprzeć i wziąć udział w akcji protestacyjnej. Ponad 38% z nich opowiedziało się za ogólnopolską manifestacją, ale niewiele mniej wybrało strajk jako formę protestu.

Na prawie 226 tys. nauczycieli, którzy wzięli udział w sondażu przeprowadzonym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, 38,3% opowiedziało się za ogólnopolską manifestacją w Warszawie, 34,6% za strajkiem ostrzegawczym, a 29,7% za strajkiem.

Pod koniec kwietnia strona samorządowa KWRiS przedstawiła Założenia niezbędnych zmian ustawowych w oświacie, proponując m.in. wyższe pensum oraz to, by Karta obowiązywała tylko nauczycieli prowadzących bezpośrednio proces dydaktyczny (podstawa programowa) z dziećmi (nauczyciele przedmiotowi).

Czy wyniki sondażu oznaczają, że nauczyciele będą protestować na ulicach Warszawy bądź też zastrajkują? - Jeśli strona rządowa lub samorządowa przedstawi projekt zmian Karty bądź ustawy oświatowej, Zarząd Główny ZNP podejmie odpowiednią decyzję, uwzględniając m.in. wyniki sondażu - zapowiada Sławomir Broniarz, prezes ZNP. - Mimo wakacji będziemy śledzić sytuację i odpowiadać na to, co się wydarzy. Środowisko oświatowe zdaje sobie sprawę z zagrożeń. Pokazały to właśnie wyniki naszego sondażu, w którym 96% badanych deklaruje udział w akcji protestacyjnej.