sobota, 25 września, 2021

Nauczyciele nie chcą zmian w oświacie

24.3.2011    Dziennik Gazeta Prawna    str. 6   Gazeta Prawna

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) wzywa Ministerstwo Edukacji Narodowej do wycofania z ministerialnego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty zmiany umożliwiającej samorządom zlecanie zadań oświatowych organizacjom pozarządowym. Zdaniem Sławomira Broniarza, prezesa ZNP, pod pozornie neutralnym zapisem o zleceniu zadań oświatowych kryje się wiele zagrożeń, a najpoważniejszym z nich jest komercjalizacja edukacji i prywatyzacji szkół. - To kolejny krok do demontażu oświaty publicznej. Proponowana zmiana spowoduje, że samorząd będzie mógł przekazywać innym podmiotom już nie tylko pojedyncze szkoły, ale wszystkie przypisane im zadania oświatowe - dodaje ZNP. Podkreślił, że proponowany zapis może być sprzeczny z konstytucją.