sobota, 25 września, 2021

Nowe prawo-gdzie szukać informacji

09.01.2012 r., strona ZG ZNP:

Informujemy, że od  1 stycznia 2012 r. ustawy i rozporządzenia, w tym także te dotyczące oświaty, publikowane są wyłącznie w formie elektronicznej - w internecie. Stanowi tak ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Nowe prawo publikowane jest w  :

- Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu - http://isap.sejm.gov.pl/

- w Dzienniku Ustaw pod adresem - http://dziennikustaw.gov.pl

- w Monitorze Polskim  -  http://monitorpolski.gov.pl.